Az ECL szóbeli vizsga forgatókönyve

Az OH NYAK hatályos Akkreditációs kézikönyve alapján

  1. A vizsgáztatók fényképes dokumentumok alapján ellenőrzik a vizsgázók személyazonosságát.
  2. A vizsgázók a szóbeli vizsga megkezdésekor célnyelven rövid tájékoztatást kapnak a vizsga menetéről.
  •  A vizsgáról hangfelvétel készül.
  • A vizsgázó pár tagjai megegyeznek, hogy melyikük fog húzni a vizsgatémákat jelölő számozott kártyákból.

 1. rész: Bemutatkozás – ráhangoló vizsgarész – nem kerül értékelésre

 2. rész: Irányított beszélgetés – informális eszmecsere

Az irányított beszélgetés előtt a vizsgáztató megkéri a már korábban kiválasztott vizsgázót, hogy húzzon egy kártyát. A kártyán lévő szám alapján a vizsgáztató a számítógépes témajegyzékben megkeresi a húzott sorszámú témát és a hozzá tartozó képet.

  •  A témát és a témához kapcsolódó kérdéseket ismerteti a vizsgázókkal.

 3. rész: Önálló témakifejtés képmontázs alapján

A vizsga részletes leírása: http://ecl.hu/vizsgareszek/

Szóbeli kommunikáció – mintavideók

Angol nyelv
B1 szint
B2 szint
C1 szint

Német nyelv
A2 szint
B1 szint
B2 szint
C1 szint

vissza az előző oldalra