Felülvizsgálat: Az eredmény közlésétől számított 15 napon belül jogszabálysértésre, vagy az eredményszámítás számolási hibájára hivatkozva felülvizsgálati kérelemmel lehet élni, függetlenül attól, hogy a vizsgázó a dolgozatát megtekintette-e. A felülvizsgálati kérelem benyújtása díjmentes.

A kérelmet a Felülvizsgálati kérelem űrlapon a Vizsgaközpont vezetőjéhez kell benyújtani. A benyújtás történhet személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. Ez utóbbi esetben a kérvényt a postára adással egyidőben – a Kormányrendeletben megszabott határidők rövidsége miatt – elektronikus úton e-mail-ben vagy faxon is el kell juttatni. Az online vizsgázói fiókból a felülvizsgálati kérelem nem adható be.

Megtekintés: A vizsgázó minden nyelvvizsga-feladatát és a szóbeli vizsgájáról készült hangfelvételt kizárólag a budapesti Vizsgaközpontban tekintheti meg, illetve hallgathatja meg (a továbbiakban a megtekintés alatt a meghallgatást is érteni kell). A nyelvvizsga-feladatokat kizárólag a vizsgázó – illetve kiskorú vizsgázó esetén a vizsgázó és annak törvényes képviselője – tekintheti meg.

A megtekintés az eredményközléstől számított 15 napon belül, meghatározott megtekintési napokon, elektronikus úton történő bejelentkezés után lehetséges.